חיסונים לכלבים

חיסונים לכלבים

מידי שנה, ולא תלוי בגיל הכלב -הוא חייב להיות מחוסן ממחלות ווירליות שעלולות לסכן אותו. בין המחלות יש למנות את: כלבלבת, פרוו, הפטיטיס נגיפי, לפטוספירוזיס, אדנאו-ווירוס

המחלות האלה מתפשטות בדרכים שונות. פרוו דרך צואה ברחוב מכלב חולה. כלבלבת מועברת דרך האוויר מכלב חולה. בהפטיטיס נדבקים דרך רקמת רירית עם ריר. לפטוסירוזיס מתפשטת באמצעות חולדות.

במרפאה משתמשים בתרכיב חיסון: Vanguard 5/L של Pfizer . חיסון זה הוכיח את יעילותו במשך השנים ומעניק הגנה למשך 11 חודשים לפחות. משך החיסון הזה יעיל יותר מחיסונים אחרים.

מידי שנה, ולא תלוי בגיל הכלב -הוא חייב להיות מחוסן ממחלות ווירליות שעלולות לסכן אותו. בין המחלות יש למנות את: כלבלבת, פרוו, הפטיטיס נגיפי, לפטוספירוזיס, אדנאו-ווירוסהמחלות האלה מתפשטות בדרכים שונות. פרוו ואדנווירוסיס דרך צואה ברחוב מכלב חולה. כלבלבת מועברת דרך האוויר מכלב חולה. בהפטיטיס נדבקים דרך רקמת רירית עם ריר. לפטוסירוזיס מתפשטת באמצעות חולדות.במרפאה משתמשים בתרכיב חיסון: Vanguard 5/L של Pfizer . חיסון זה הוכיח את יעילותו במשך השנים ומעניק הגנה למשך 11 חודשים לפחות. משך החיסון הזה יעיל יותר מחיסונים אחרים.

e-max.it: your social media marketing partner